دریافت: مالیات و مفهوم اقتصادى آن

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان مالیات و مفهوم اقتصادى آن می باشد.
کلمات کلیدی:مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,مقاله مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,تحقیق مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,بررسی مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,پرسشنامه مالیات و مفهوم اقتصادى آن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق


مفهوم كلى مالیاتواژه[ مالیات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بكار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ویژه از مرتكبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است كه شهروندان یك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامین كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حكومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى كه احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبیل كلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و یا پادشاه بوده است كه در برابر دریافت مقدارى پول و یا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است حاكم منطقه نیز كه به یك طایفه و قبیله بلوك و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است كه این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است كه سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زكات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت كرده اند. غافل ازاینكه مسئله تحریم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاریهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یكى از پایه هاى استوار كشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در كشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی برای كتابداران:دانلود پاورپوینت مهارت های ارتباطی بین فردی برای كتابداران,پاورپوینت مهارت های ارتباطی بین فردی برای كتابداران,مهارت های ارتباطی بین فردی برای كتابداران,مهارت های ارتباطی,ارتباط بین فرد با كتابداران,پاورپوینت ارتباط بین فرد با كتابداران,نقیصه ها دربرخورد با ارباب رجوع درکشور ما,ارتباطی بین فردی برای كتابداران,مهارت های ارتباط با ارباب رجوع

پاورپوینت معماری دیكانستراكشن:معماری دیكانستراکشن,شیوه معماری دیكانستراکشن,بررسی سبک دیكانستراکشن,پاورپوینت شیوه معماری دیكانستراکشن,پاورپوینت بررسی شیوه دیكانستراکشن,تعریف دیكانستراكشن,مبانی فكری ساختارگراها,مكتب فكری دیكانستراکشن,اصول فكری مكتب دیكانستراکشن,ویژه گی های سبک دیكانستراکشن,دیكانستراکشن چیست؟,دانلود پاورپوینت سبک معماری دیكانستراکشن,تحقیق درمورد سبک د

پاورپوینت پارادوکس و تضاد:دانلود پاورپوینت پارادوکس و تضاد,ناسازنما، پارادوکس یا متناقض‌نما,معنی لغت پارادوکس,پارادوکس چیست ,شناخت پارادوکس و دقت در آن,شیوه درک زبان پارادوکس,یک گفتار در مورد پارادوكس,پارادوكس ترس و امنیت ,چند نمونه پارادوکس سازمانی,پارادوکس رقابت و همکاری,پارادوکس انقلاب و تکامل تدریجی,پارادوکس کنترل و آشوب ,تضاد و ناسازگاری منافع در سازمان,ت

پاورپوینت راه های شریانی درجه 1:راه شریانی,درجه 1,راه های شریانی درجه 1,پاورپوینت راه های شریانی درجه 1,پاورپوینت راه های شریانی,پاورپوینت راه های شریانی درجه 1,تحقیق درمورد راه های شریانی,دانلود مقاله راه های شریانی درجه 1,آزادراه,عملکرد راههای شریانی درجه1,راه های همسطح,دانلود پاورپوینت بررسی راه های شریانی درجه 1

و جه نقد ، سرمایه و درآمد:و جه نقد,سرمایه,درآمد,و جه نقد و سرمایه,و جه نقد و سرمایه و درآمد,تحقیق و جه نقد,مقاله سرمایه,دانلود مقاله درآمد,بررسی و جه نقد و سرمایه,تحقیق و جه نقد ، سرمایه و درآمد,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت برج خنک کننده:برج خنک کننده

پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب:دانلود پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب,حاکمیت و قوانین بین المللی آب,پاورپوینت آشنایی با حاکمیت و قوانین بین المللی آب,قوانین بین المللی آب,رودها و رودخانه ها,منابع آبی,پاورپوینت قوانین بین المللی آب, پاورپوینت حاکمیت و قوانین بین المللی آب

پاورپوینت طراحی آموزشی چیست:پاورپوینت طراحی آموزشی چیست,دانلود پاورپوینت طراحی آموزشی چیست,پاورپوینت تعریف طراحی آموزشی ,دانلود پاورپوینت تعریف طراحی آموزشی,دانلود طراحی آموزشی چیست,طراحی آموزشی چیست,تحقیق طراحی آموزشی چیست,دانلود تحقیق طراحی آموزشی چیست,پروژه طراحی آموزشی چیست,دانلود پروژه طراحی آموزشی چیست

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از روش‌های غیرپارامتری:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از روش‌های غیرپارامتری ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از روش‌های غیرپارامتری ,مبانی نظری,پیشینه تحقیق, ارزیابی عملکرد مالی , استفاده از روش‌های غیرپارامتری , ارزیابی, عملکرد مالی , روش‌های غیرپارامتری

پاورپوینت سیستم های کنترل هوشمند تونل:دانلود پاورپوینت سیستم های کنترل هوشمند تونل,سیستم های کنترل هوشمند تونل,سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS),مدیریت حمل و نقل,پاورپوینت کنترل هوشمند تونل,سیستم ITS,تونل رسالت,پاورپوینت سیستم های کنترل هوشمند تونل,سیستم های کنترل تهویه داخل تونل