دریافت: مالیات و مفهوم اقتصادى آن

با عرض سلام فایل دانلودی با عنوان مالیات و مفهوم اقتصادى آن می باشد.
کلمات کلیدی:مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,مقاله مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,تحقیق مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,بررسی مالیات و مفهوم اقتصادى آن ,پرسشنامه مالیات و مفهوم اقتصادى آن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق


مفهوم كلى مالیاتواژه[ مالیات] كه از[ مال] گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بكار برده شده است :
[ اجرو پاداش] [ زكات مال] [ سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند] [ در جریمه اى كه حكومت بمناسبت ارتكاب جرائم ویژه از مرتكبین مى گیرد] [باج] [ خراج] و بالاخره مالى كه دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است :
مالیات مقدار پول و یا مالى است كه شهروندان یك كشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور كشور تامین كالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حكومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. در تاریخ هیچ رژیمى وجود نداشته كه از شهروندان خود و یااقوام و ملتهائى كه احیانا مغلوب او واقع مى شدند بفهوم كلى كلمه مالیات نگیرد.تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروك نمى شده است . در برخى از كشورهاى جهان باستان از قبیل كلده و آشور در[ بین النهرین] [ آتن] در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مركزى و یا پادشاه بوده است كه در برابر دریافت مقدارى پول و یا كالا در سال حكومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى كرده است حاكم منطقه نیز كه به یك طایفه و قبیله بلوك و منطقه و یا شهر وایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و كالا جهت دولت مركئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول مى كرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاكم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود و[ شعار] یا سر بده یا مالیات و[ خراج] براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت . عجیب است كه این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاكمان ستمگر پس ازاسلام در كشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است ! و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به[ كلات نادرى] را بیشترازاین طریق گردآورده بود. 5 از دیگر تفاوتهاىعمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است كه سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در كشور نمى گرفتند بلكه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:[ غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب] تامین مى شده است و نه از خزانه دولت . اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز كنند و همچون مردم كشورهائى كه نظام قانونى بر آنان حاكم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند. وازاینرو برخى از معنونین درس مالیات داشته باشند لذا با ذهنیت ویژه خویش مسئله [ تحریم عشر] در منابع و متون شیعه را بطور مطلق مرادف [تحریم مالیات] در مادون زكات و ... پنداشته و براین اساس با تصویب مالیات به عنوان اولیه مخالفت كرده اند. غافل ازاینكه مسئله تحریم عشر واكنشى مناسب در برابراسراف كاریهاى حكام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد. این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى كشور و صیانت از[ بیضته اسلام] مصرف مى شود. ازاینرو در عصر حاضر یكى از پایه هاى استوار كشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در كشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از كشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واكنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان:پاورپوینت طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,پاورپوینت ,طرح مرمت و احیای حمام خان کاشان,طرح مرمت و احیای ,حمام خان کاشان,حمام خان ,کاشان

تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی:نقش مسكن در جامعه امروزی,نقش مسكن در جامعه,نقش مسكن,نقش اقتصادی مسكن در جامعه,تحقیق نقش مسكن در جامعه,مقاله نقش مسكن,بررسی نقش اقتصادی مسكن در جامعه,تحقیق نقش مسكن در جامعه امروزی,دانلود تحقیق بررسی نقش اقتصادی مسكن در جامعه امروزی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای:دانلود پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای ,برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای ,پروژه مکانیک خاک و مهندسی پی ,شبکه عصبی مصنوعی,تونل انتقال آب ,پاورپوینت برآورد میزان همگرایی تونل انتقال آب چهل‌چای ,برنامه المان مجزای 3DEC

مجموعه 56 بکگراند برای وبلاگ ها و وبسایت ها:بکگراند برای سایت

پاورپوینت کاخ خِربَة‌ المَفْجَر:دانلود پاورپوینت کاخ خِربَة‌ المَفْجَر,کاخ خِربَة‌ المَفْجَر,پاورپوینت کاخ,کاخ,پاورپوینت کاخ خِربَة‌ المَفْجَر,آشنایی با کاخ خِربَة‌ المَفْجَر,پاورپوینت آشنایی با کاخ خِربَة‌ المَفْجَر,خِربَة‌ المَفْجَر,پاورپوینت خِربَة‌ المَفْجَر,تحلیل کاخ

دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH):پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH),پرسشنامه,پرسشنامه رضایت زناشویی,انریچ

پاورپوینت بایوس چیست؟:پاورپوینت بایوس چیست

آموزش:آموزش,مقاله آموزش,جزوه آموزش,تحقیق آموزش

مبانی نظری قرآن و سیاست خارجی:قرآن و سیاست خارجی,مبانی نظری قرآن و سیاست خارجی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری قرآن و سیاست خارجی

پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر:دانلود پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر ,تحقیق بررسی تاریخچه کامپیوتر ,مقاله بررسی تاریخچه کامپیوتر ,پاورپوینت بررسی تاریخچه کامپیوتر ,بررسی تاریخچه کامپیوتر ,تاریخچه ,کامپیوتر